Ferieavvikling på legekontoret - redusert bemanning

I ukene 27-32 er det ferieavvikling på legekontoret. I den forbindelse er det mindre bemanning enn ellers i året. Noe som kan medføre lengre ventetid før du får svar når du ringer legekontoret.

I perioden fra 14 juni til 30. august vil det være en vikarlege ved kontoret. Han heter Andrey Sollman Kuzmichev. Han snakker svensk. 
Andrey vil være vikar for både Mathias og Eileen når de har ferie.

Åmli legekontor ønsker alle en riktig god sommer!