Fare ved bading i regulerte vassdrag

I Åmli gjelder dette bl.a særlig den populære badeplassen Gjøv ved Kvennfossen og Øvre Gjøv men også andre steder langs hele Gjøv og Nidelva. Vær bevisst for faren ved å bade i regulerte vassdrag da uforutsette hendelser kan føre til høy vannføring og sterk strøm.

In Åmli we have many places along the rivers that are regulated, Gjøv and Nidelva. Specially along popular bathing place at Gjøv and Kvennfossen and Øvre Gjøv; Be aware of the danger to take a bath at places where unfortunate things could happen and a lot of water can run fast and wilde.

Kombinasjonen av mye snø i fjellet, varme og rask snøsmelting, gjør at Agder Energi Vannkraft skjerper sikkerheten rundt regulerte vassdrag. Bading og soling på feil steder kan være forbundet med stor fare.

− Vi har de siste ukene sett at rask snøsmelting kan føre til store endringer i vannføringen i regulerte vassdrag og sidevassdrag. Det gjør at ellers tørrlagte strekninger kan bli strie elver svært fort. Den økte vannføringen kan komme brått på, og for folk som oppholder seg langs elvene kan det oppstå farlige situasjoner, sier Sverre Eikeland, Beredskapsleder i Agder Energi Vannkraft.

På disse strekningene er det alltid fare for rask endring av vannføring i på grunn av drift av kraftstasjoner. Dette kan skape farlige situasjoner hvis folk oppholder seg i eller for nære elveleiet på slike steder, sier Sverre Eikeland.

Selv om Agder Energi Vannkraft har merket utsatte strekninger med fareskilt, opplever selskapet stadig at folk ikke tar farene på alvor og bader likevel.

− Det er jo naturlig at folk prøver å finne fine badeplasser i sommervarmen, men det er enkelte steder man ikke bør oppholde seg og bade. Flere steder der blankskurte fjell og gjettegryter kan virke lokkende, kan det fort komme mye vann som endrer idyllen totalt, sier Sverre Eikeland. Han oppfordrer sterkt alle til å vise respekt for fareskilt som er satt opp.

Klikk for stort bilete  Klikk for stort bilete