Eigedomsskatt 2023

Med heimel i eigedomsskattelova § 14  skrivast det ut eigedomsskatt i kommunen i tråd med eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d.
Eigedomsskattesatsen for 2023 er 7 promille.

Eigedomsskattelistene vert lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 28. februar til 15. mars 2023.
Skattelistene vert òg lagt ut på kommunen si heimeside - her:

Eigedomsskattelister 2023
Tittel Publisert Type
Eigedomsskatteliste 2023 næringseiendom tidligere verk og bruk

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eigedomsskatteliste 2023 næringseiendom tidligere verk og bruk.pdf
Skatteliste Åmli 2023

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste Åmli 2023.pdf
Fritaksliste eigedomsskatt Åmli 2023

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fritaksliste eigedomsskatt Åmli 2023.pdf

 

Skatteytar har rett til å klage på den utskrivne eigedomsskatten, jfr. eigedomsskattelova § 19.
Klagefristen er sett til 12. april 2023. Eventuell klage sendast skriftleg til;

Åmli kommune
Eskatt 2023
Gata 5
4865 Åmli

Spørsmål om utlagte skattelister samt skatteseddel kan rettast til;
Åmli kommune, eigedomsskattekontoret
E-post; eskatt@amli.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 95 27 27 60
Mobil 95 27 27 60