Åmli kommune har nå kommunedirektør

Vedtak i kommunestyret 18.06.2020:

Stillingstittelen på øverste leder i Åmli kommune skal være kommunedirektør og derav vil også tittelen på rådmannens stab bli endret til enhet for administrativ stab og støtte.