Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 16.09.2021

Mange lurer allerede på vaksine mot influensa.

Vaksiner er bestilt og ventes levert i slutten av oktober. Vanligvis kommer influensasykdommen noe før jul og dabber av i løpet av februar. For å ha god beskyttelse i den perioden, vil vi tilby vaksinasjon fra november av. Time til det kan bestilles i oktober.

Ring legekontoret i Åmli for timebestilling: 37185100

Vaksinasjon tilbys først og fremst følgende grupper (utdrag fra FHI):

Publisert 05.07.2021

Åmli kommune har for tiden stor pågang av byggesaker og redusert bemanning som følge av ferieavvikling. Det må derfor påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Vi forventer en saksbehandlingstid på opptil 1-2 måneder ut over lovbestemt frist fra vi har mottatt komplett søknad.

Forventet saksbehandlingstid er som hovedregel perioden fra søknaden er mottatt til vedtaksdato. Spesielt krevende saker eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan ta lengre tid. Åmli kommune tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan endres på kort varsel og etter at vi har fått din søknad, særlig ved ferieavvikling.

Det vises i denne forbindelse til Forvaltningslovens § 11a.

Publisert 04.09.2020

Vårt fagsystem innenfor helse- og omsorg og habilitering og ressurs, Profil, blir fra 7. september oppgradert til å være fullelektronisk.
Vi får også digital forsendelse av post, som betyr at det ikke lenger er signatur på vedtakene, men de er elektronisk godkjent og gyldige likevel. Posten blir nå sendt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot det.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00