Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 05.07.2021

Åmli kommune har for tiden stor pågang av byggesaker og redusert bemanning som følge av ferieavvikling. Det må derfor påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Vi forventer en saksbehandlingstid på opptil 1-2 måneder ut over lovbestemt frist fra vi har mottatt komplett søknad.

Forventet saksbehandlingstid er som hovedregel perioden fra søknaden er mottatt til vedtaksdato. Spesielt krevende saker eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan ta lengre tid. Åmli kommune tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan endres på kort varsel og etter at vi har fått din søknad, særlig ved ferieavvikling.

Det vises i denne forbindelse til Forvaltningslovens § 11a.

Publisert 05.07.2021

I ukene 27-32 er det ferieavvikling på legekontoret. I den forbindelse er det mindre bemanning enn ellers i året. Noe som kan medføre lengre ventetid før du får svar når du ringer legekontoret.

I perioden fra 14 juni til 30. august vil det være en vikarlege ved kontoret. Han heter Andrey Sollman Kuzmichev. Han snakker svensk. 
Andrey vil være vikar for både Mathias og Eileen når de har ferie.

Åmli legekontor ønsker alle en riktig god sommer!

Publisert 23.06.2021

I Åmli kan du forhåndsstemme på rådhuset kvar virkedag i perioden 10.08. - 10.09 i opningstida som er 08:30 - 15:00.

I tillegg vil vi ha kveldsåpent torsdagane 2. og 9. september, i tidsromet 17:00-19:00.

Hugs å ta med legitimasjon med bilde, og gjerne valkort også.

Publisert 15.06.2021

Dersom du skal ha eit arrangement som krev skjenkeløyve (enkeltanledning eller ambulerande) før 1. september må du sende søknaden til kommunen innan 24. juni.

Søknad om skjenkebevilling for lukka eller åpent arrangement

Dette på grunn av ferieavvikling.

Publisert 11.06.2021

I kommunestyre den 14.05.2020 ble det vedtatt at Åmli kommune skulle gjennomføre utarbeidelse av ny vann- og avløpsforskrift som er i tråd med gjeldende regelverk. Der det utarbeides flere differensieringer av abonnementsgebyr både for næring og bolig.

Åmli kommune legger med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift for Åmli kommune ut på høring.
Frist for innsending av uttale er satt til 15 august 2021.

Bakgrunn og endringer i ny vass- og avløpsforskrift kommer fram i vedlagte høringsbrev.

Høringssvar kan sendes til post@amli.kommune.no, gata 5 4865 Åmli.

Publisert 04.09.2020

Vårt fagsystem innenfor helse- og omsorg og habilitering og ressurs, Profil, blir fra 7. september oppgradert til å være fullelektronisk.
Vi får også digital forsendelse av post, som betyr at det ikke lenger er signatur på vedtakene, men de er elektronisk godkjent og gyldige likevel. Posten blir nå sendt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot det.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00