Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 08.10.2018

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2 og forskriften.

Publisert 21.09.2018

Åmli kommune varslar med dette oppstart av planarbeidet med å oppdatere kommuneplanen for 2019-2031. Oppdateringa inneheld følgande: 

Publisert 13.09.2018

Det er tidligere gjennomført en Mulighetsstudiet for næringsområder på Simonstad. Dette ble lagt frem som sak for kommunestyret, som fattet følgende vedtak 21. juni 2018:

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00