Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 15.06.2021

Dersom du skal ha eit arrangement som krev skjenkeløyve (enkeltanledning eller ambulerande) før 1. september må du sende søknaden til kommunen innan 24. juni.

Søknad om skjenkebevilling for lukka eller åpent arrangement

Dette på grunn av ferieavvikling.

Publisert 11.06.2021

I kommunestyre den 14.05.2020 ble det vedtatt at Åmli kommune skulle gjennomføre utarbeidelse av ny vann- og avløpsforskrift som er i tråd med gjeldende regelverk. Der det utarbeides flere differensieringer av abonnementsgebyr både for næring og bolig.

Åmli kommune legger med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift for Åmli kommune ut på høring.
Frist for innsending av uttale er satt til 15 august 2021.

Bakgrunn og endringer i ny vass- og avløpsforskrift kommer fram i vedlagte høringsbrev.

Høringssvar kan sendes til post@amli.kommune.no, gata 5 4865 Åmli.

Publisert 01.06.2021

Har du ikkje høve til å forhåndsstemme i perioden 10. august - 10. september, og heller ikkje til å stemme på valdagene i Åmli, som er 12. og 13. september?

Publisert 04.09.2020

Vårt fagsystem innenfor helse- og omsorg og habilitering og ressurs, Profil, blir fra 7. september oppgradert til å være fullelektronisk.
Vi får også digital forsendelse av post, som betyr at det ikke lenger er signatur på vedtakene, men de er elektronisk godkjent og gyldige likevel. Posten blir nå sendt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot det.