Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 07.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020 blei 7. november presentert for kommunestyret og arbeidstakarorganisasjonane i Åmli kommune. Budsjettet skal behandlast i alle utval før det går til endeleg behandling i kommunestyret 19. desember.

Publisert 07.11.2019

I samband med at Friluftsrådet Sør lagar turkart for Åmli Øst og Åmli Vest, er det også opna for å kunne rette feil i stadnamna på kartet.

Det er foreslått endringar knytt til følgande område:

  • Åmli sørøst – omfattar Nelaug, Flaten og Selåsvatn
  • Åmli sørøst – omfattar Kyrkjebygda, Tveit, Simonstad, Dølemo
  • Åmli nordvest – omfattar Austenå/Hillestad/Gjøvdal
  • Åmli sørvest – omfattar Skjeggedal
  • Åmli nordøst – Gjøvdal og Øvrebygda 
Publisert 23.10.2019
 
Vi ber om at innspel til planen blir sendt til Åmli kommune v/kulturrådgivar Tonje Ramse Trædal innan 21.11.2019.
 
Publisert 06.05.2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er i gang med utarbeide ein besøksstrategi for verneområde i Åmli kommune.

Det blir sett ned tre prosjektgrupper i Åmli kommune med grunneigarar, reiselivsaktørar og lag/organisasjonar for å gje innspel til besøksstrategien.

Publisert 22.11.2018

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune, har i samarbeid med Åmli kommune lagd en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt midler til å bygge vegen i inneværende budsjettperiode  (2019-2023).

Forslag til plan med tilhørende dokumenter ligger nå ute til offentlig ettersyn.
Du finner elektronisk versjon her på nettsiden og dokumentene i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

Frist for merknader er 10. januar 2019.