Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 10.07.2020

Agder fylkeskommune ønsker å søke om mindre endring av reguleringsplan fv 415 Selåsvatn-Simonstad, planid 4217_2018003. Endringene omfatter justering og mindre flytting av vegtrase med tilhørende kryss, kollektivholdeplass, avkjørsler og annen veggrunn.

Publisert 06.07.2020

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.
Planområdet ligger på Simonstad i Åmli kommune. Planområdet er totalt på 83 daa, og er avgrenset som vist på vedlagt kart.

Publisert 03.07.2020

I Åmli gjelder dette bl.a særlig den populære badeplassen Gjøv ved Kvennfossen og Øvre Gjøv men også andre steder langs hele Gjøv og Nidelva. Vær bevisst for faren ved å bade i regulerte vassdrag da uforutsette hendelser kan føre til høy vannføring og sterk strøm.

In Åmli we have many places along the rivers that are regulated, Gjøv and Nidelva. Specially along popular bathing place at Gjøv and Kvennfossen and Øvre Gjøv; Be aware of the danger to take a bath at places where unfortunate things could happen and a lot of water can run fast and wilde.

Publisert 19.06.2020

Vedtak i kommunestyret 18.06.2020:

Stillingstittelen på øverste leder i Åmli kommune skal være kommunedirektør og derav vil også tittelen på rådmannens stab bli endret til enhet for administrativ stab og støtte.

Publisert 10.06.2020

I sommar blir Åmli kommunes turistinformasjon på Elvarheim museum. Turistinformasjonen følgjer museets opningstsder mellom kl 11:00 og 16:00 tysdag-søndag frå 30. juni til 16. august + søndagar ut september.

Les meir på Kuben Arendal sine nettsider