Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 28.03.2023

Har du parkeringsløyve utstedt frå Åmli kommune er det veldig viktig at du tek kontakt med tenestekontoret for fornying.

Alle parkeringsløyver utstedt frå Åmli kommune er ugyldig og du risikerer å få bot.
Det er oppdaga at det manglar ein bokstav på korta som indikerer om du er sjåfør eller passasjer.

Publisert 28.03.2023

Februar 2023 blei det klart for oppstart av forprosjektet Naturbasert reiseliv langs Nidelva, del 2.

Bak denne fasen av prosjektet står kommunane Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland, i samarbeid med destinasjonsselskapa Visit Telemark og Visit Sørlandet, samt fylkeskommunane Agder og Vestfold/Telemark og Innovasjon Norge. Prosjektet har brei forankring og det ligg ei forventning om å involvere og engasjere aktørar langs heile vassdraget, for å koma opp med gode opplevingar for fastbuande og besøkande, og slik tilføre verdiskaping i heile området.

Publisert 06.03.2023

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Hillestad i Tovdal i Åmli kommune. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co AS.

Publisert 06.03.2023

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Jørundland i Gjøvdal i Åmli kommune. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co AS.

Publisert 24.02.2023

Med heimel i eigedomsskattelova § 14  skrivast det ut eigedomsskatt i kommunen i tråd med eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d.
Eigedomsskattesatsen for 2023 er 7 promille.

Eigedomsskattelistene vert lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 28. februar til 15. mars 2023.
Skattelistene vert òg lagt ut på kommunen si heimeside - her:

Publisert 20.02.2023
  • Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.
     
  • Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb?
    Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstilskudd av kommunen.
Publisert 02.11.2022

Tjenestekontoret i Åmli skal fra 1.november ta seg av alle søknader om tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er tjenester du mottar fra kommunen som feks hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, sykehjemsplass o.l.

Kontoret er lokalisert på Åmli rådhus

Åpningstid er:

  • Tirsdag: timeavtaler kl 13.00 – 15.00
  • Onsdag: uten timeavtale kl 09.00 – 11.30
  • Fredag: timeavtale kl 10.00 – 14.00

Telefonnummer: 90135998
Epost: tjenestekontor@amli.kommune.no

Det vil bli lagt ut mer informasjon i egen artikkel på vår nettside i løpet av kort tid.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00