Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 17.03.2020

Planutvalget har i sitt møte den 09.03.2020 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Hestedalsfjell hyttegrend ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Publisert 17.03.2020

Planutvalget har i sitt møte den 09.03.2020 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan Østre del av Vikstøyl hyttegrend ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Publisert 03.03.2020
  • Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.
  • Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb?
    Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstillskudd av kommunen.