Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 11.04.2019

I arbeidet med ny kommuneplan 2019 - 2031 ønsker vi at den har en sterk Åmli-profil også visuelt. Vi ønsker dermed gode, lokale bilder som del av planen, og utlyser i den forbindelse en fotokonkurranse.

Publisert 25.03.2019

På oppdrag fra Terje Ramse har AT Skog utarbeidet privat reguleringsplan for Gaupeli hyttefelt. 22. juni 2017 ble det varslet om oppstart av planarbeid, planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn frem til 06.05.2019.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt ved «Hommen» og å planlegge ny utbygging i området avsatt til fremtidig hytteområde i kommuneplanen. Ved vedtak av ny reguleringsplan vil de gamle bli opphevet.

Publisert 12.02.2019

Åmli helse- og sosialsenter skal rehabiliterast. Byggeperioden er 1.mars til 1.august 2019.

Flytting frå helsesenteret vil for kyrkjekontoret skje 18.-20. februar og for øvrige kontor i tida 26.-29.februar. Kontora vil vere stengt i nevnte tidsrom.

Publisert 22.11.2018

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune, har i samarbeid med Åmli kommune lagd en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt midler til å bygge vegen i inneværende budsjettperiode  (2019-2023).

Forslag til plan med tilhørende dokumenter ligger nå ute til offentlig ettersyn.
Du finner elektronisk versjon her på nettsiden og dokumentene i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

Frist for merknader er 10. januar 2019.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00