Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 01.10.2021

Kommunestyret vedtok i møte 23.09.21, sak PS 21/34 Detaljregulering for Raudåna masseuttak. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse i saken jf plan- og bygningsloven § 12-12, 3. ledd, jf § 1-9 og forvaltningsloven §28. Eventuell klage sendes Åmli kommunen innen 22.10.2021.

Vedtatte plandokumenter finner du her:

Publisert 30.09.2021

Oppstart av detaljregulering av Simonstad Næringspark følger vedtak i kommunestyre 21.06.2018, saksnr. 18/58. Planutvalget behandlet saken i møte 14.09.2020 sak 20/17, og godkjente høringsutkast for reguleringsplan. Denne ble lagt ut til formell høring 15.09.2020, med frist 31.10.2020. Endelig vedtak av reguleringsplan Simonstad Næringsområde i Åmli kommune ble gjort i kommunestyret 23. september 2021.

Publisert 24.09.2021

Åpningstid for rådhuset og sentralbordet er 09.00-14.00 frå 1. oktober. 
Dette er ei prøveordning i oktober og november 2021.

Du kan kontakte saksbehandlar på direktetelefon eller epost når som helst.
Dersom du avtaler tidspunkt kan du kome på rådhuset utanom åpningstida, saksbehandlar vil då sleppe deg inn.

Her finn du kontaktinformasjon

Publisert 16.09.2021

Mange lurer allerede på vaksine mot influensa.

Vaksiner er bestilt og ventes levert i slutten av oktober. Vanligvis kommer influensasykdommen noe før jul og dabber av i løpet av februar. For å ha god beskyttelse i den perioden, vil vi tilby vaksinasjon fra november av. Time til det kan bestilles i oktober.

Ring legekontoret i Åmli for timebestilling: 37185100

Vaksinasjon tilbys først og fremst følgende grupper (utdrag fra FHI):

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00