Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 25.11.2022

Vi har mottatt varsel om flom på orange nivå fra Statsforvalteren og ber innbyggerne være varsomme.

Råd til privatpersoner | Varsom.no

Publisert 10.11.2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 blei 10. november presentert for kommunestyret i Åmli kommune. Presentasjonen blei sendt direkte, og kan (fra fredag 11. november) sjåast i opptak under "KommuneTV" på vår nettside.

Budsjettet skal behandlast i alle utval 21. og 28. november. Også i formannskapet som skal gi innstilling til endeleg behandling i kommunestyret 15. desember.

Dersom nokon har innspel til budsjettsakene må desse være sendt til kommunen innan 29. november, om dei skal bli med sakene til endeleg behandling i kommunestyret. Slike innspel sendast til post@amli.kommune.no 

Du kan lese dokumentet her:

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 (PDF, 4 MB)

Publisert 04.11.2022

Den 16.11.2021 varslet Rambøll Norge, nå Henning Larsen Architects oppstart av regulering av fortau og kryssløsning langs Negardskleiva og Åmli skole. Underveis i planarbeidet viser det seg behov for å utvide deler
av planområdet.

Publisert 02.11.2022

Tjenestekontoret i Åmli skal fra 1.november ta seg av alle søknader om tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er tjenester du mottar fra kommunen som feks hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, sykehjemsplass o.l.

Kontoret er lokalisert på Åmli rådhus

Åpningstid er:

Telefonnummer: 90135998
Epost: tjenestekontor@amli.kommune.no

Det vil bli lagt ut mer informasjon i egen artikkel på vår nettside i løpet av kort tid.

Publisert 09.09.2022

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Anleggsarbeidet vil pågå til ut på vinteren så lenge værforholdene tillater det, og vil sluttføres våren 2023.

Agder fylkeskommune oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn til arbeidet som pågår langs vegen. Dette for å unngå ulykker under vegarbeid. Arbeidet vil bli skiltet med arbeidsvarsling. Det vil være stort fokus på sikkerhet, i forhold til myke trafikanter, under bygging av anlegget.

Det må påregnes redusert fremkommelighet i anleggsperioden.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00