Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 26.11.2019

Søknadsfrist: 13.desember

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Målgruppen: tilskuddsordningen er for barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktivteter.

Publisert 07.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020 blei 7. november presentert for kommunestyret og arbeidstakarorganisasjonane i Åmli kommune. Budsjettet skal behandlast i alle utval før det går til endeleg behandling i kommunestyret 19. desember.