Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 02.01.2020

Frå 01.01.2020 er det gjort følgjande organisatoriske endringar i Åmli kommune:

  • Kulturskulen er flytta frå Oppvekst til Samfunn
  • Helsestasjonen er flytta frå Oppvekst til Helse og omsorg

Du vil finne kontaktinfo til dei tilsette under ny eining under "Kontakt oss og vakttelefonar" og Søk etter tilsette"