Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 13.02.2019

Friluftsrådet Sør er i gang med å utarbeide to nye turkart for Åmli kommune – Åmli Øst og Åmli Vest – i målestokk 1:25 000, samt turguide. Tilsvarande arbeid er gjort for fleire av våre nabokommunar.

Publisert 12.02.2019

Åmli helse- og sosialsenter skal rehabiliterast. Byggeperioden er 1.mars til 1.august 2019.

Flytting frå helsesenteret vil for kyrkjekontoret skje 18.-20. februar og for øvrige kontor i tida 26.-29.februar. Kontora vil vere stengt i nevnte tidsrom.

Publisert 22.11.2018

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune, har i samarbeid med Åmli kommune lagd en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt midler til å bygge vegen i inneværende budsjettperiode  (2019-2023).

Forslag til plan med tilhørende dokumenter ligger nå ute til offentlig ettersyn.
Du finner elektronisk versjon her på nettsiden og dokumentene i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

Frist for merknader er 10. januar 2019.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00