Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 16.09.2019

Det er utarbeidd høyringsforslag til ny kommuneplan for Åmli 2019 – 2031. Planen inneheld ein ny samfunnsdel med hovud- og delmål, samt oppdatert arealdel med kartgrunnlag og reguleringsområde for kommunen.

Publisert 06.05.2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er i gang med utarbeide ein besøksstrategi for verneområde i Åmli kommune.

Det blir sett ned tre prosjektgrupper i Åmli kommune med grunneigarar, reiselivsaktørar og lag/organisasjonar for å gje innspel til besøksstrategien.

Publisert 22.11.2018

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune, har i samarbeid med Åmli kommune lagd en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt midler til å bygge vegen i inneværende budsjettperiode  (2019-2023).

Forslag til plan med tilhørende dokumenter ligger nå ute til offentlig ettersyn.
Du finner elektronisk versjon her på nettsiden og dokumentene i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

Frist for merknader er 10. januar 2019.