Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 04.09.2020

Vårt fagsystem innenfor helse- og omsorg og habilitering og ressurs, Profil, blir fra 7. september oppgradert til å være fullelektronisk.
Vi får også digital forsendelse av post, som betyr at det ikke lenger er signatur på vedtakene, men de er elektronisk godkjent og gyldige likevel. Posten blir nå sendt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot det.

Publisert 06.07.2020

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.
Planområdet ligger på Simonstad i Åmli kommune. Planområdet er totalt på 83 daa, og er avgrenset som vist på vedlagt kart.

Publisert 19.06.2020

Vedtak i kommunestyret 18.06.2020:

Stillingstittelen på øverste leder i Åmli kommune skal være kommunedirektør og derav vil også tittelen på rådmannens stab bli endret til enhet for administrativ stab og støtte.