Reglement, retningsliner, forskrifter, vedtekter

Her legg vi ut reglement, rutiner, vedtekter m.m. som er av direkte interesse for innbyggjarar, politikarar, næringslivet og lag- og organisasjonar i Åmli kommune.

Interne reglement, rutiner m.m. blir ikkje lagt ut på nettsida. Desse finn ansatte i kommunen på ansattportalen. Slike dokument er sjølvsagt offentlege, så kven som helst kan få dei ved å vende seg til kommunen.

Reglement, rutiner, vedtekter m.m.
Tittel Publisert Type
Alkoholpolitiske retningsliner for Åmli kommune

07.09.2018 Filtype
Arkivplan for Åmli kommune

25.09.2018 Filtype
Delegasjonsreglement

25.09.2018 Filtype
Eigedomsskatt - takstvedtekter

22.08.2018 Filtype
Eigedomsskatt - takseringsreglar

22.08.2018 Filtype
Eigedomsskatt - vedtak 2019

22.08.2018 Filtype
Finansreglement

25.09.2018 Filtype
Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - med merknader

07.09.2018 Filtype
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for Åmli kommune

07.09.2018 Filtype
Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune

25.09.2018 Filtype
Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar 2019-2022

17.12.2018 Filtype
Retningslinjer for behandling av Startlån i Åmli kommune

21.11.2018 Filtype
Rutine for kommunale vigsler

18.06.2018 Filtype
Samarbeidsavtale - felles interkommunalt brannvesen ØABV

25.09.2018 Filtype
Trafikksikkerhetsplan

25.09.2018 Filtype
Vedtekter for Åmli kraftfond

25.09.2018 Filtype
Vedtekter regionalt næringsfond

25.09.2018 Filtype
Økonomireglement

25.09.2018 Filtype