Reglement, retningsliner, forskrifter, vedtekter

Her legg vi ut reglement, rutiner, vedtekter m.m. som er av direkte interesse for innbyggjarar, politikarar, næringslivet og lag- og organisasjonar i Åmli kommune.

Interne reglement, rutiner m.m. blir ikkje lagt ut på nettsida. Desse finn ansatte i kommunen på ansattportalen. Slike dokument er sjølvsagt offentlege, så kven som helst kan få dei ved å vende seg til kommunen.

Reglement, rutiner, vedtekter m.m.
Tittel Publisert Type
Alkoholpolitiske retningsliner for Åmli kommune

18.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_11596-9 Alkoholpolitiske retningslinjer for Åmli kommune - vedtatt 14052020.pdf
Arkivplan for Åmli kommune

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arkivplan for Åmli kommune.pdf
Delegasjonsreglement

04.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegasjonsreglement gjeldende fra 291118.DOCX.pdf
Eigedomsskatt - takstvedtekter

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eigedomsskatt - takstvedtekter.pdf
Eigedomsskatt - takseringsreglar

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eigedomsskatt - takseringsreglar.pdf
Finansreglement

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Finansreglement.pdf
Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - med merknader

07.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - med merknader.pdf
Informasjonsreglement

04.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Informasjonsreglement.pdf
Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunikasjonsstrategi for Åmli kommune.pdf
Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar 2023-2026

23.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for tilskudd til lag og organisasjoner 2023-2026 - Kommunestyrets vedtak.pdf
Retningslinjer for behandling av Startlån i Åmli kommune

21.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer startlån.pdf
Rutine for kommunale vigsler

08.06.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_767-2 Rutine for kommunal vigsel i Åmli kommune - revidering godkjent av rådmannen 05062020.PDF
Samarbeidsavtale - felles interkommunalt brannvesen ØABV

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samarbeidsavtale - felles interkommunalt brannvesen ØABV.pdf
Trafikksikringsplan

01.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikringsplan vedtatt i kommunestyret 18022021.pdf
Vedtekter for Åmli kraftfond

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for Åmli kraftfond.pdf
Vedtekter regionalt næringsfond

25.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter regionalt næringsfond.pdf
Økonomireglement

23.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21_522-5 Økonomireglement - vedtatt.pdf