Planstrategi/overordna planar

Planstrategi, overordna planar
Tittel Publisert Type
Temaplan for strategisk næringsutvikling i Åmli kommune 2016-2019

08.08.2018 Filtype
Planprogram kulturminneplan

08.08.2018 Filtype
Plan for idrett og fysisk aktivitet

08.08.2018 Filtype
Kommuneplan 2007-2019 revidert - kart

08.08.2018 Filtype
Kommuneplan 2007-2019 - revidert

08.08.2018 Filtype
Kommunedelplan Åmli sentrum - kart planområde

08.08.2018 Filtype
Kommunedelplan Åmli sentrum

08.08.2018 Filtype
Kommunal planstrategi 2016-2019

08.08.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Rådmann
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Yngve Ramse Trædal
Plan- og næringsrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 24
Mobil 982 55 432