Planstrategi/overordna planar

Planstrategi, overordna planar
Tittel Publisert Type
Vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024

16.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024.pdf
Oversiktsdokument Folkehelse Åmli kommune 2020 - 2023

23.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktsdokument Folkehelse Åmli kommune 2020 - 2023 - Vedtatt.pdf
Planstrategi Åmli kommune 2020-2023

02.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20_333-19 Planstrategi Åmli kommune 2020-2023_endelig 229321_2_1.pdf
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel - vedtatt i kommunestyret 27-02-2020

19.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser til arealdel - vedtatt i kommunestyret 27-02-20.pdf
Mål frå kommuneplan 2019-2031 (kortversjon)

11.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mål frå kommuneplan 2019-2031.pdf
Kommuneplan Åmli kommune samfunnsdel - 2019-2031

04.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan Åmli kommune samfunnsdel - 2019-2031.pdf
Kommuneplan Åmli kommune arealdel - 2019-2031

04.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan Åmli kommune arealdel - 2019-2031.pdf
Kommunedelplan Åmli sentrum arealdel - 2019-2031

04.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan Åmli Sentrum - 2019-2031.pdf
Planprogram kulturminneplan

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram kulturminneplan.pdf
Temaplan for strategisk næringsutvikling i Åmli kommune 2016-2019

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan for strategisk næringsutvikling i Åmli kommune 2016-2019.pdf

 

Kulturminneplan
Tittel Publisert Type
Kulturminneplan for Åmli kommune 2020-2024

07.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Kulturminneplan for Åmli kommune 2020-2024.PDF
Kulturminneplan for Åmli kommune 2020-2024 kortversjon

07.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Kulturminneplan for Åmli kommune 2020-2024 kortversjon.PDF
Kulturminneplan vedlegg 1 bilder

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan vedlegg 1 bilder.pdf
Kulturminneplan vedlegg 2 kart

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan vedlegg 2 kart.pdf
Kulturminneplan vedlegg 3 topp 9 kulturturar

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan vedlegg 3 topp 9 kulturturar.pdf
Kulturminneplan vedlegg 4 kommentarar

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan vedlegg 4 kommentarar.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 13 97 92
Mobil 95 13 97 92
Anne-Kristine Brandsdal
Næringssjef
E-post
Telefon 93 43 86 15
Mobil 93 43 86 15