Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon +47 95 13 97 92
Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 95 27 27 60