Arealplan/reguleringsplan

Arealplanar/reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Oversikt over alle areal- og reguleringsplanar i kommunen

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversikt over alle areal- og reguleringsplanar i kommunen.pdf
Reguleringsplan Åmli sentrum - plankart

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Åmli sentrum - plankart.pdf
Reguleringsplan Åmli sentrum - mindre endring av utnyttelsesgrad

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Åmli sentrum - mindre endring av utnyttelsesgrad.pdf
Reguleringsplan Åmli sentrum

08.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Åmli sentrum.pdf


Dokumenta i oversikten "Oversikt over alle areal og reguleringsplanar i kommunen" er ikkje tilgjengelege elektronisk. Når det digitale planarkivet er på plass vil dei bli tilgjengelege på nettsida.

Kontaktinformasjon

Kristine Pedersen-Rise
Saksbehandler byggesak (telefontid tirsdag og torsdag kl 12-14)
E-post
Mobil 976 37 823
Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770