Arealplan/reguleringsplan

Arealplanar/reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Oversikt over alle areal- og reguleringsplanar i kommunen

08.08.2018 Filtype
Reguleringsplan Åmli sentrum

08.08.2018 Filtype
Reguleringsplan Åmli sentrum - mindre endring av utnyttelsesgrad

08.08.2018 Filtype
Reguleringsplan Åmli sentrum - plankart

08.08.2018 Filtype


Dokumenta i oversikten "Oversikt over alle areal og reguleringsplanar i kommunen" er ikkje tilgjengelege elektronisk. Når det digitale planarkivet er på plass vil dei bli tilgjengelege på nettsida.

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881
Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770