Sommerjobb for 17-åringer

Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? 

 • Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.

Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb? 

 • Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstilskudd av kommunen.

Søknadsfrist er 3. mars

Vi håper alle som kvalifiserer for sommerjobb, eller som ønsker å ha ungdom i arbeid, søker innen fristen. 
Vi kan ikke garantere at du kan få jobb, eller ha ungdom i arbeid, hvis du søker etter fristen.

Generell informasjon om ordningen
 

Informasjon til ungdom

Kriterier for å kunne søke

 • Du må være folkeregistrert i Åmli kommune innen 1. april 2024
 • Du må fylle 17 år i løpet av 2024

Omfang

 • Både kommunen og private/næringsdrivende vil være arbeidsgiver. 
 • Du får tilbud om jobb i to uker.
 • Du får lønn etter kommunalt avtaleverk. Satsen er kr 149,95 pr time. Lønnssatsen kan endre seg ved lønnsoppgjøret i mai.
 • Du får bare tilbud om slik jobb ett år, det året du fyller 17.
 • I søknadsskjemaet ser du oppgavene du kan velge mellom. Nytt i år er at du kan arbeide med ungskogpleie.

Søknad

 • Skjemaet under må fylles ut uansett om du vil at kommunen skal finne arbeid til deg, eller om du har avtalt med privat/næringsdrivende selv.
 • Om du ønsker å arbeide i barnehage (oppgave "omsorg barn") er det greit å være klar over at barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30, så disse ukene er uaktuelle for denne jobben.

Søknad for ungdom


Informasjon til private/næringsdrivende

Rammer

 • Ungdommen(-e) må være født i 2007
 • Du må tilby hver ungdom to uker sommerjobb, med arbeidstid 37,5 timer pr uke.
 • Kommunen gir tilskudd på kr 75,- pr time. Tilskuddet blir kr 8 437,- pr ungdom, selv om du velger å tilby ungdommen mer enn to ukers sommerjobb.
 • Ungdommene skal lønnes etter kommunalt avtaleverk, pt kr 149,95 pr time. Dette kan endre seg ved lønnsoppgjøret i mai.
 • Du er arbeidsgiver med de plikter det medfører.

Søknad

 • Skjemaet under må fylles ut uansett om du vil at kommunen skal finne ungdom til deg, eller du avtaler med ungdom selv.
 • Ungdommen (-e) du eventuelt har avtalt med må sende inn sitt skjema (se over) og der oppgi at de har avtalt med deg.

Søknad for næringsdrivende