Sommer på rådhuset - åpningstider og ferieavvikling

Kommuntilsette må også ha ferie. Og i Åmli er det ofte berre ein person som arbeider med eit bestemt fagfelt. Difor ønsker vi å informere om åpningstider og når enkelte tenester ikkje er tilgjengelege i sommer.

Ferieavvikling i publikumsretta tenester:

  • Tenestekontor - veke 28, 29, 30 og 31
  • Jordbruk - veke 26, 27 og 28
  • Skogbruk - veke 28, 29 og 30
  • Byggesak/plansak - veke 28, 29 og 30
  • Næring - veke 29, 30 og 31
  • Kultur - veke 28, 29, 30 og 31

Rådhuset og sentralbordet vil være stengt i veke 29 og 30.

Alle tilsette som er på arbeid kan nås via mobil eller epost, og besøkast etter avtale, også når rådhuset er stengt.

Kontaktinfo tilsette

Biblioteket har egne sommeråpningstider

Vi ønsker god sommer!

Sykkel med blomster - Klikk for stort bileteSykkel med blomster Pixabay