Kunngjøring: Periodevis stenging av rv 41 sør for Dølemo

I forbindelse med utbedring av riksveg 41 vil det i en 10 ukers periode forekomme periodevis stenging (Man-Fre) av riksveg 41 ved Mofjellet mellom Mo og Dølemo i Åmli kommune på flere tider gjennom døgnet;

Første stengeperiode kl 11:30-13:30.
Andre stengeperiode kl 23:00-02:00.
Tredje stengeperiode kl 03:30-06:00.

Det settes opp informasjonsskilt sør for Åmli, ved kryss fv 415, ved Dølemo kryss fv 413 og ved Svenes kryss fv 42. 

Bakgrunn for stengingen er omfattende sprengningsarbeid ved Mofjellet.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å benytte alternative transportruter i denne perioden.

Periodevis stengning av rv. 41 ved Mofjellet | Statens vegvesen