Oversikt over tilsette


Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 37 18 52 10 926 06 208 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren