Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgjevar 37 18 52 31 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Inspektør 37 18 00 73 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Leiande helsesjukepleiar 37 18 51 25 992 11 757 lise.bortinghus@amli.kommune.no
Rektor Åmli skule 37 08 10 72 488 80 206 odd.arne.eliassen@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator 37 18 52 21 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 37 18 52 19 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Åmli vaksenopplæring 37 18 52 20 930 45 770 nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset

LOS/SLT-koordinator 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 37 08 10 83 906 97 641 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 08 10 70 anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no
Inspektør 2 37 08 10 74 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
SFO-leiar 37 08 10 80 909 56 056 mona.liane@amli.kommune.no
Styrar Dølemo barnehage 37 08 10 97 bente.ronningen.meyer@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
37 08 10 96
Teamleiar Dølemo skule 37 08 10 96
Styrar Mosberg barnehage 37 08 10 92 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 37 18 52 68 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Prosjektleiar etterbruk Åmli vgs 990 94 663 990 94 663 john.salve.sigridnes@amli.kommune.no
SFO-leiar 37 08 10 80 971 99 255 anette.dolemo.skarli@amli.kommune.no
Sekretær 37 18 51 23
Rådgjevar 37 18 52 13 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar 37 08 10 75 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no
Badevakt