Oversikt over tilsette


Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 66 amli.bibliotek@amli.kommune.no
Biblioteksjef 37 18 52 66 liv.epletveit@amli.kommune.no
Bygdebokforfatter 37 18 52 46 950 84 398 egil.fiane@amli.kommune.no
Konstituert leiar / senioringeniør 37 18 52 45 916 70 019 jan.terje.jansen@amli.kommune.no
Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Leiar samfunn 37 18 52 53 yngvar.mjaland@amli.kommune.no
Avdelingsingeniør byggesak 37 18 52 55 932 19 881 kjetil.nese@amli.kommune.no
Bibliotekar 37 18 52 66 amli.bibliotek@amli.kommune.no
Jordbruks- og næringsrådgjevar 37 18 52 52 416 43 435 kari.olstad@amli.kommune.no
37 18 52 22 37 18 52 22
Næringsrådgjevar 37 18 52 61 tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Rådgjevar/kulturskulerektor 37 18 52 64 926 29 512 tonje.ramse.traedal@amli.kommune.no
Plan- og næringsrådgjevar 37 18 52 24 982 55 432 yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no
Prosjektleiar utbyggingssaker 37 18 52 43 916 70 011 sigmund.tveit@amli.kommune.no
916 70 010 916 70 010
Avdelingsingeniør oppmåling 37 18 52 51 992 11 770 karstein.vaule@amli.kommune.no
Skogbruksrådgjevar 37 18 52 15 991 08 482 olav.vehus@amli.kommune.no