Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleiar heimesjukepleie 37 18 52 96 945 29 860 amlsnh@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren