Oversikt over tilsette


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Syn- og hørselkontakt 37 18 52 93 975 31 647 brit.tove.stoylen@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen