Oversikt over tilsette


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar helse- og omsorg 37 18 52 82 laila.nylund@amli.kommune.no