Oversikt over tilsette


Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgjevar 37 18 52 31 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Inspektør 37 18 00 73 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Leiande helsesjukepleiar 37 18 51 25 992 11 757 lise.bortinghus@amli.kommune.no
Rektor Åmli skule 37 08 10 72 488 80 206 odd.arne.eliassen@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator 37 18 52 21 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 37 18 52 19 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Åmli vaksenopplæring 37 18 52 20 930 45 770 nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset

LOS/SLT-koordinator 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 37 08 10 83 906 97 641 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 08 10 70 anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no
Inspektør 2 37 08 10 74 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
SFO-leiar 37 08 10 80 909 56 056 mona.liane@amli.kommune.no
Styrar Dølemo barnehage 37 08 10 97 bente.ronningen.meyer@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
37 08 10 96
Teamleiar Dølemo skule 37 08 10 96
Styrar Mosberg barnehage 37 08 10 92 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 37 18 52 68 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Prosjektleiar etterbruk Åmli vgs 990 94 663 990 94 663 john.salve.sigridnes@amli.kommune.no
SFO-leiar 37 08 10 80 971 99 255 anette.dolemo.skarli@amli.kommune.no
Sekretær 37 18 51 23
Rådgjevar 37 18 52 13 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar 37 08 10 75 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no
Badevakt

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 37 18 52 06 992 42 310 bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no

Rådmannen

Ansatte i avdelingen Rådmannen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 37 18 52 03 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR- og beredskapsrådgjevar 37 18 52 08 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Leiar rådmannens stab 37 18 52 02 960 10 062 terje.beruldsen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 18 52 00 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post

Konsulent økonomi 37 18 52 10 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no
Lærling kontor- og administrasjonsfaget 37 18 52 42 havard.ramundsen.molland@amli.kommune.no
Folkehelsekoordinator 900 55 737 900 55 737 randi.skogly@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset (torsdag)

Arkiv- og systemansvarlig 37 18 52 07 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg