Oversikt over tilsette


Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
KrF 35 04 84 30 415 63 995 sveinung.seljas@nissedal.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen