Oversikt over tilsette


Åmli Fellesråd

Ansatte i avdelingen Åmli Fellesråd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 37 18 52 70 gerd.kallevig@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren