Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no