Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande helsesjukepleiar 37 18 51 25 992 11 757 lise.bortinghus@amli.kommune.no