Oversikt over tilsette


Organisasjon

Ansatte i avdelingen Organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar 37 18 52 00 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren