Oversikt over tilsette


Administrativ stab og støtte

Ansatte i avdelingen Administrativ stab og støtte
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent lønn 37 18 52 11 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no