Oversikt over tilsette


Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar rådmannens stab 37 18 52 02 960 10 062 terje.beruldsen@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen