Velkomen til Åmli!


Frå 10. april er dette Åmli sin oppdaterte turistinformasjon. Sida erstattar gamle www.amli.no


Sida er framleis under arbeid, men vi anser den nå som betre enn den gamle, difor har vi valt å publisere den.

Det er Åmli Turistforum og dei bedriftene/tilboda vi profilerer i nettsida som er ansvarlege for sin informasjon. Kommunen si rolle er å være webmaster, og legge ut informasjonen som dei ansvarlege sender til oss.

Fotograf: Åmli kommune Eppeland Fotograf: Miroslav Kuba Gjøv Fotograf: Miroslav Kuba Fotograf: Miroslav Kuba Fotograf: Svein Mortensen Grunnetjønn Fotograf: Miroslav Kuba Fotograf: Karstein Vaule Mjåvasshytta Fotograf: Svein Mortensen På toppen av Trongedalsnuten Fotograf: Karstein Vaule Fotograf: Åmli kommune På Åmlandsnapen Rjukanfossen Sentrum Friområde Skileik på Rislandsjordet Fotograf: Svein Mortensen Åmland Fotograf: Svein Mortensen Åmli rådhus Fotograf: Svein Mortensen Fotograf: Svein Mortensen


I tillegg til denne nettbaserte har vi ein sjølvbetjent turistinformasjon ved Informasjonstenesta i rådhuset. Her finn du ein publikums pc som er tilknytta skrivar om du treng å skrive ut kart o.l.
Rådhuset er ope på kvardagar i tida 08.00-15.00.

Dersom du har tekniske problem med denne nettsida, eller oppdagar alvorlege feil, kan du ta kontakt med webredaktør.

Sist endra 08.04.2014

Årlege arrangement i Åmli:

Festivalar/arrangement HeimoverFiskefestivalToppÅmli dagenGjøvdalsdagenDølemomarknaden
padlock