Trafikk, reiser og samferdsel

Dette punktet omfatter ulike tenester.

Snarvegar: Transportteneste for funksjonshemma - Motorferdsel i utmark og vassdrag - Transport - kollektiv/taxi

Kommunen sine tenester relatert til trafikk, reiser og samferdsel er i hovudsak organisert under eining for samfunn.

Sist endra 11.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering