Vaksenopplæring i Åmli

Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige:
For deg som er ny i Norge, når du skal lære deg norsk og samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring for voksne:
For deg som ikke har fullført grunnskoleløpet tidligere

Mål

Voksenopplæringen er en viktig aktør i arbeidet med å gi flyktninger og familiegjenforente en god og solid norskopplæring. Utenom dette tilbudet er flyktningene som er under introduksjonsloven utplassert i ulike språkpraksisbedrifter i kommunen to dager i uka. Målet for Åmli Voksenopplæring er å kvalifisere alle kursdeltakere til videre utdanning, arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet. Vi følger læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere.

Undervisningstid og sted:

Vi holder til på Tvedestrand og Åmli videregåande skole, avd. Åmli, C-fløyen.

Undervisning på dagtid, mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08.30 til 14.00, onsdag fra 08.30 til 15.00.

Lovverk:

Hvem har rett til gratis norskopplæring?

Kommunens plikt

Åmli kommune skal gi utlendinger med rett og plikt, opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 600 timer.

Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosetningstillatelse (permanent opphold).

Kommunen er også pliktig å tilby grunnskoleopplæring for voksne, både norskfødte og utenlandske, som ikke har fullført grunnskoleløpet tidligere.
Så langt har kommunen valgt å kjøpe plasser ved større voksenopplæringssentre.

Aktuelle tilbud, norsk- og samfunnsfag:

(avhengig av tidligere skolegang)

Spor 1: er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang.
Her lærer man alfabeter og det legges vekt på muntlig norskopplæring. Det legges også vekt på lese- og skrive trening

Spor 2: er tilrettelagt for deltakere som har en viss skolegang.
Målet for opplæringen er at du skal nå et språklig nivå slik at du kan fullføre grunnskolen, begynne på videregående opplæring eller gå ut i arbeidslivet.

Spor 3: er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning.
Man har avsluttet utdanning på høyere nivå i hjemlandet. Man er vant til å tilegne seg kunnskap gjennom bøker, og har lært ett eller flere fremmedspråk på skolen.
Målet på SPOR 3 er at deltakerne skal nå et norskspråklig nivå som gjør det mulig å ta høyere utdanning eller gå ut i akademiske yrker.

Skolen tilrettelegger undervisningen for den enkelte elev tilpasset dens individuelle nivå. I tillegg til teori, har vi turer og ekskursjoner.

For elever som deltar på introduksjonsprogrammet, er det obligatorisk med språkpraksis i en bedrift eller en annen tilrettelagt arbeidspraksis.

Norskprøver:

Det arrangeres norskprøver to perioder i året. Prøvene forholder seg til det Europeiske rammeverket, og blir organisert av Kompetanse Norge.

Åmli voksenopplæring avholder både muntlige og skriftlige prøver. Du kan registrere deg på mail til nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Pris:
800 kroner (lytte, lese og skriftlig produksjon)
800 kroner muntlig
400 kroner pr delprøve skriftlig

Samfunnskunnskapsprøver:

Gjennomføres etter behov fortløpende gjennom året.
 

Lærere ved Åmli Voksenopplæring:


Nina Haugstøyl: 930 45 770
E-post: nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Kjetil Dukane: 415 16 679
E-post: kjetil@dolemo.no

Marit-Helene Eikhom Larsen: 909 57 483
E-post: marit.helene.larsen@amli.kommune.no

Sist endra 29.03.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Nina Merete Haugstøyl

Åmli vaksenopplæring
Telefon :37 18 52 20
Mobil :930 45 770
E-post :nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering