Grunnskuleopplæring

Åmli kommune har to skular: Åmli skule og Dølemo oppvekstsenter.

Grunnskuleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast heimen, eller den skulen dei soknar til, jf § 8.1 i Opplæringslova.

Informasjon til foresatte om rettar og pliktar i skulen (Udir).

Innmelding av elever i første klasse skjer normalt i løpet av januar året før skolestart. Dei som er usikre på kva skule barnet soknar til, kan vende seg til skuleleiar.

Sist endra 11.03.2015
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering