Skatt og likning

Frå 1.1.2007 vart det etablert eit interkommunalt samarbeid vedrørande skatteoppkreverfunksjonen, Kemneren i Østregionen. Kontoret ligg i Tvedestrand.

Alle spørsmål om innbetaling av skatt og arbeidsgjevaravgift rettas til Kemneren i Østregionen. Terminoppgåver vedrørande arbeidsgjevaravgift og skattetrekk skal óg sendast til Tvedestrand.

Det felles skatteoppkreverkontoret innrettar verksemda slik at publikum sine interesser vert ivareteke på ein forsvarleg måte. Det betyr at kontantkasse, med høve til skatteinnbetalingar, samt diverse blankettar, skal ligge i begge kommunane.

Når det gjeld eigedomsskatt er det Åmli kommune sjølv som har ansvaret.

Sist endra 26.10.2012
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

. Kemneren i Østregionen

Telefon :37 19 95 00
E-post :postmottak@tvedestrand.kommune.no
Relaterte lenker (1)
Login for redigering Login for redigering