Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandlar erstatningskrav frå pasienter som meiner dei har blitt påført skade etter behandlingssvikt innan helsetenesten. Saksbehandlinga er gratis.

Mer informasjon finneast hos Norsk Pasientskadeerstatning

Vedtak fatta av Norsk Pasientskadeerstatning kan klagast inn for Pasientskadenemnda. Meir informasjon finn du hos Pasientskadenemnda

Generell informasjon om erstatning kan du og finne hos Statens helsetilsyn


Sist endra 05.11.2012
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering