Informasjon til NAV-brukere mellom 17 og 23 år

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning.

Søker du om sosialhjelp og er mellom 18 og 23 år kan det stilles krav om at du skal møte opp og delta i aktivitet for å få innvilget økonomisk sosialhjelp. Du får mer informasjon fra en av våre veiledere.

All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring, jf. Opplæringsloven § 3-1. Retten gjelder uansett hvilke kunnskaper eller ferdigheter søkeren har tilegnet seg i grunnskolen.

Hva kan vi hjelpe deg med:


Jobbsøking

Du kan få hjelp til å finne frem til jobber. Dette gjøres ved å kartlegge dine interesser og se på hva du kan og har erfaring med. Du får hjelp til å skrive søknad og CV og råd i hva du skal si når du kontakter arbeidsgiver og når du skal intervjues.

Arbeidstrening
 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som har vært ute av arbeidslivet en stund og som ønsker å komme ut i arbeid eller aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet skal være helårlig og på fulltid

Karriereveiledning
 

Praksis i bedrift

Du kan være utplassert i en ordinær bedrift med tett oppfølgning fra oss. Hensikten med dette er å skaffe deg jobberfaring fra en vanlig arbeidsplass

Kontakte hjelpeapparatet

Du kan få hjelp til å få kontakt med lege og henvises til behandling eller utredning. Vi har også oversikt over rettigheter og muligheter på NAV, kan søke det inn på AMO kurs og sette deg i kontakt med rette folk på NAV.
 

Hvordan komme i kontakt med oss:


Du kommer i kontakt med oss ved å henvende deg på NAV kontoret mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom 12.00 – 14.30 eller ringe 55 55 33 33.

Etter at vi har mottatt en henvendelse vil vi innkalle deg til en samtale der vi sammen går gjennom din situasjon og ser på alternative løsninger.
 

NAV Åmli
Helsehuset
Gata 21
4865 Åmli

Sist endra 27.10.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

kundeservice NAV

Telefon :55 55 33 33
E-post :nav.aamli@nav.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering