Butilbod

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffe deg bustad sjølv, eller ikkje kan bu heime i eigen bustad, kan kommunen hjelpe deg med å skaffe bustad.

Eining for helse og velferd tildeler omsorgsbustad / trygdebustad til eldre og uføre som ikkje klarer seg i eigen bustad.

NAV hjelper vanskeligstilte på bustadmarkedet.

Sist endra 11.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Laila Nylund

Leiar helse- og velferd
Telefon :37 18 52 82
Mobil :992 11 769
E-post :laila.nylund@amli.kommune.no

kundeservice NAV

Telefon :55 55 33 33
E-post :nav.aamli@nav.no
Login for redigering Login for redigering