Regionalt næringsfond

Åmli kommune har ikkje eige kommunalt næringsfond for økonomisk støtte til næringstiltak.

Regionalt næringsfond for Østregionen (RNØ)

Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand kommunar har gått saman om eit regionalt næringsfond. Fondet er oppretta gjennom statlege formidla via fylkeskommunen. Kommunane fyller for tida på desse overførte midla med eit tillegg på 60 %. Fondet disponerer om lag 2,5 millionar kroner årleg.

Støtte frå fondet vert gitt som tilskot til næringsprosjekt.

Nyetablerarar og bedrifter/personlege føretak med adresse i kommunen kan etter søknad få tilskot til:

  • Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, marknadsføring, marknadsundersøkingar og planlegging, med inntil 50% av kostnadene.
  • Investeringar, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidingar av mindre bedrifter, med inntil 30% av kostnadene.
  • Samla offentlig støtte kan ikkje overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskot til eit enkeltprosjekt er kr. 200.000,-.

Næringsfondet skal nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og til styrking og vidareutvikling av eksisterande bedrifter og næringar. Prosjekt som bidrar til betre sysselsettingsmoglegheter for kvinner og nyetableringar skal prioriterast.

Innkomne søknader vert behandla fortløpande og avgjorte i fondsmøte med representantar for dei deltakande kommunane. Fondsmøte 4-5 gonger pr. halvår.

Søknadene til det regionale næringsfondet skal sendast til fondet via elektronisk søknadsskjema

Vedtekter (PDF, 35 kB) for næringsfondet er vedtatt av styret for fondet.

Ved bakeriet - Klikk for stort bileteVed bakeriet Øyvind Berg

Sist endra 02.08.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Yngve Ramse Trædal

Plan- og næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 24
Mobil :982 55 432
E-post :yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering