Næringsutvikling

Åmli har eit relativt variert næringsliv med moderne produksjonsbedrifter, nettbaserte handelsbedrifter, reiselivsbedrifter, handverksbedrifter og eit godt utbygd tilbod innanfor handel og service både til næring både til privatpersonar og til ander næringsdrivande.
Jordbruk og skogbruk både i tradisjonell form og med tilleggsnæringar er viktige i Åmli.

Åmli kommune arbeider for å ha eit nært samarbeid med næringslivet i kommunen. Det gjeld både i form av et løpande samarbeid med den enkelte næringsaktør og ved tilrettelegging for møteplasser mellom kommune og næringsliv.

Overordna langsiktig planlegging og utarbeiding av meir konkrete reguleringsplanar har stort fokus på næringsutvikling og er viktige føresetnader for å få til slik utvikling.
Nærings- og samfunnsutvikling har ofte mange aktørar og Åmli kommune søker å ha god dialog og nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og statlege etatar i dette arbeidet.

Sist endra 30.10.2012
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tarjei Retterholt

Næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 61
E-post :tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Tarjei Retterholt
Login for redigering Login for redigering