Alkoholbevillinger

Det må søkes om løyve både for sal av alkohol i butikk, og servering av alkohol på skjenke- eller serveingsstad. Slike løyver vert innvilga av kommunestyret. Løyve gjeld for 4 år, ein kommunestyreperiode, om ikkje anna vedtak er gjort gjeldande. Det stillast krav til dei som innehar eit slikt løyve.

Det må og søkes løyve for skjenking av alkohol for ein enkelt anledning. Slike bevillinger kan gis administrativt av rådmannen.

Søknadsfrist for ambulerande skjenkeløyve/enkeltanledning er minimum 3 veker før arrangementet. Kommunen sendar kopi av søknaden til lensmannen for uttale.

Festivalar o.l der det er forventa at det kjem mange menneske må søkje i god tid føre arrangementet, då det kan vere saka må opp i kommunestyret til handsaming.

Sist endra 20.06.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland

Arkiv- og systemansvarlig
Telefon :37 18 52 07
Mobil :913 54 746
E-post :arnhild.smeland@amli.kommune.no
Artikkel (2)
Login for redigering Login for redigering