Dødsfall

Kyrkjene og kyrkjegardane i kommunen er Kyrkjeleg fellesråd sitt ansvar. Rådet består av to soknerådsmedlemmer frå kvart sokneråd i kommunen, ein representant frå kommunen og ein prost eller prest oppnemnt av biskopen.

Oskespreiing

Oskespreiing vil sei at avdødes oske spreias for vinden.
Fylkesmannen kan etter søknad frå person som har fylt 15 år, gi løyve til at den som skal sørgje for vedkommandes gravferd sprer oska for vinden. Løyve kan og gis etter vedkommandes død når det godtgjerast at avdøde ønska oskespreiing. Slik tillatelse kan også gis for oske etter born når næraste etterlatte ønskjer det.
Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skrifteleg erklæring bestemme kven som skal ha rett til å sørge for gravferda.

Gravplass

Alle som har bupel i kommunen, har rett til fri gravplass på ein kyrkjegard eller gravlund i kommunen.

Sjå www.amli.kirken.no for meir informasjon. 

Manuipulert bilde av Gjøvdal kyrkje | Fotograf: Svein Mortensen
Gjøvdal Kyrkje (manipulert) fotograf Svein Mortensen
Sist endra 29.10.2012
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

. Åmli kyrkjelege Fellesråd

Telefon :37 18 52 70
E-post :amli.kyrkje@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Tenesteomtale (2)
Login for redigering Login for redigering