Svangerskap og fødsel

Gjennom tenesten skal jordmor gi svangerskapsomsorg ved å tilby den gravide og familien hennar ei heilheitleg omsorg før, under og etter fødselen.

DVD`en "Bryst er best" er til utlån.

Ammepumpe kan lånast hos oss.

Oppgåver:

  • Å sikre alle kvinner eit likeverdig omsorgstilbod i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.
  • Å sikre kontinuitet i omsorga for kvinna, det nyfødte barnet og familien.
  • Å fremme helse og førebyggje sjukdom hos den gravide og det nyfødte barnet.
  • Å synliggjøre kvinnane sine behov i kommunehelsetenesten.
  • Tverrfaglig samarbeid med lege, fødeavdeling, helsestasjon og andre instansar.
Gravid
Gravid
Sist endra 06.11.2012
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Vigdis Moripen

Jordmor
Telefon :950 02 597
Mobil :950 02 597
E-post :vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
Tenestestad (1)
Login for redigering Login for redigering