Pasientrettar

Pasientar sine rettigheitar ivaretas av Pasientrettighetsloven. Loven har som formål å bidra til å sikre befolkninga lik tilgang på tenester av god kvalitet ved å gi pasientar og brukarar rettigheiter overfor helse- og omsorgstenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og brukar og helse- og omsorgstenesten, fremme sosial tryggleik og ivareta respekten for den enkelte pasient og brukar sitt liv, integritet og menneskeverd.

Relaterte tenester finnast via menyen til venstre.

Sist endra 07.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Laila Nylund

Leiar helse- og velferd
Telefon :37 18 52 82
Mobil :992 11 769
E-post :laila.nylund@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering