Skulehelseteneste

Beskriving

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Du kan få råd og rettleiing og få gjennomført helseundersøkingar og vaksinasjonar. Ved behov kan du bli vist vidare til fastlege, tannlege eller spesialist. Skulehelsetenesta har også som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.

Oppdatert

29.09.2017 16:16

Pris

Tenesta er gratis.

Klage

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva du ønskjer endra.

Referansar

Sist endra 02.01.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Lise Børtinghus

Helsesøster
Telefon :37 18 51 25
Mobil :992 11 757
E-post :lise.bortinghus@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering