Åmli helsestasjon

Helsestasjonen har ansvar for å fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Helsestasjonen skal spre opplysning om og øke interessen for hva hver enkelt og befolkningen kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og helse.

Åmli helsestasjon har som hovedoppgave og mål å være eit heilskapleg helsefremmande og forebyggende lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for blivende foreldre, barn og ungdom 0-20 år og deres foreldre/foresatte.
Vi vil være med å sikre at barn og unge får et godt oppvekstmiljø, og være ett kraftsenter for helse og oppvekst i kommunen.

Åmli helsestasjon er åpen man. - fred. kl. 08.00-15.30.
Perioden 15. mai - 15. sept, kl. 08.00-15.00.
Jordmor treffes på torsdager. Helsesøster treffes hver dag, men fredager bare etter avtale.

Reisevaksinering er opphørt her i kommunen. Det anbefales å kontakte Skien eller Arendal kommuner som begge tilbyr reisevaksinasjon.

Helsestasjon for ungdom har åpent hver onsdag kl 14:30-15:30 (stengt i ferier).

Siden helsesøster både har helsestasjon og tilbringer to dager i uka på skolen kan det være lurt å ta en telefon for nærmere avtale på helsestasjonen.
 

Helsestasjonen:


Driver forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn fra de er nyfødte til skolealder, og familien deres. Helsestasjonen skal forebygge medfødte og erverva sykdommer og skader blant barn og fremme barn sin fysiske, psykiske og sosiale helse.

Oppgaver:

 • Hjemmebesøk
 • Helsekontroller på ulike alderstrinn
 • Vaksinering
 • Barselgrupper
 • Tverrfaglig samarbeid med barnehage, PPT, lege, barnevern, fysioterapi, psykisk helsevern og andre instanser.
   

Skolehelsetjenesten:


Er pålagt ved lov og er en fortsettelse av virksomheten ved helsestasjonen. Tjenesten driver arbeid for å fremme elevene sin totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Oppgaver:

 • "Åpen dør"
 • Arbeide for et godt miljø for skoleelevene. Fremme elevene sin egen interesse for helse, trivsel og sikkerhet.
 • Helsekontroller på ulike alderstrinn.
 • Oppfølging av vaksinasjonsprogrammet.
 • Helseopplysning, undervisning, veiledning individuelt eller i gruppe på ulike klassetrinn.
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
 • Tverrfaglig samarbeid.
   

Jordmortjenesten:


Gjennom tjenesten skal jordmor gi svangerskapsomsorg ved å tilby den gravide og familien hennes helhetlig omsorg før, under og etter fødselen.

DVD`en "Bryst er best" er til utlån.
Ammepumpe kan lånes hos oss.

Oppgaver:

 • Å sikre alle kvinner et likeverdig omsorgstilbud i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Å sikre kontinuitet i omsorgen for kvinnen, det nyfødte barnet og familien.
 • Å fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og det nyfødte barnet.
 • Å synliggjøre kvinnene sine behov i kommunehelsetjenesten.
 • Tverrfaglig samarbeid med lege, fødeavdeling, helsestasjon og andre instanser.
   

Helsestasjon for ungdom:


Åpningstid: onsdager kl 15:30-16:30 på Åmli helsestasjon (stengt i ferier)

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle ungdommer i kommunen mellom 13 og 20 år. Det er mulig å komme og snakke med helsesøster og lege om samliv, fysisk og psykisk helse og egen livssituasjon.Tjenesten er gratis, men trenger en bruk av medisiner må man betale for det.
Helsestasjonen deler ut kondomer, skriver ut p-piller og gjør ulike undersøkelser.

Ingen timebestilling.
Vi har taushetsplikt.

Sist endra 05.01.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Lise Børtinghus

Helsesøster
Telefon :37 18 51 25
Mobil :992 11 757
E-post :lise.bortinghus@amli.kommune.no

Vigdis Moripen

Jordmor
Telefon :950 02 597
Mobil :950 02 597
E-post :vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering