Habilitering og rehabilitering

Habilitering ytes hovedasakeleg av enhet for Habilitering og ressurs.
Tenestene som ytes er: Avlasting, praktisk bistand og opplæring, miljøarbeid, brukerstyrt personleg assistent, dagtilbod og omsosgsløn.

Rehabilitering ytes hovedsakelig av enhet for Oppvekst og enhet for Helse og velferd.
Tenester som ytes er: Fysioterapi, heimesjukepleie, praktisk bistand og tekniske hjelpemidler.

Sist endra 07.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Laila Nylund

Leiar helse- og velferd
Telefon :37 18 52 82
Mobil :992 11 769
E-post :laila.nylund@amli.kommune.no

Inge Egil Hauge

Leiar habilitering og ressurs
Telefon :37 18 52 57
Mobil :992 11 755
E-post :inge.egil.hauge@amli.kommune.no

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Tenesteomtale (1)
Login for redigering Login for redigering