Frisklivssentralen

Er du en av dem som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer?

Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Fastlege, annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, NAV og bedriftshelsetjenesten kan henvise til frisklivssentralen. Du kan også selv ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Frisklivssentralen gir strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud.

Frisklivstilbud

  • Oppstartsamtale/motivasjonssamtaler - samtalene tilpasses individuelt og tar utgangspunkt i dine mål, erfaringer og forutsetninger. Det er en forutsetning for deltakelse i treningstilbudet at oppstartsamtale er gjennomført.
  • Deltagelse i lavterskel treningsgrupper. Vi flytter treningstudioet ut i naturen for variert og lystbetont trening med staver og strikk.
  • Bassengtrening - trening i varmtvannsbasseng.
  • KOLS-gruppe - Gruppetrening med fokus på styrke og utholdenhet. Tilpasset hver enkelt deltaker etter funksjonsnivå. Foregår i lokalene til Åmli Fysioterapi & Trening.'
  • Deltakelse i kostholdsgruppe, røykesluttgruppe, kurs i depresjonsmestring.
  • Oppfølging opp til ett år.
  • Oversikt over andre aktuelle tilbud i kommunen.

Betaling


Oppfølgingen fra Frisklivssentralen er gratis, men gruppetilbudene har en mindre egenandel.

Brosjyre - Frisklivssentralen (mer informasjon) (PDF, 186 kB)
Frisklivssentralen - Klikk for stort bilete

Sist endra 26.01.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Randi Skogly

Folkehelsekoordinator
Telefon :900 55 737
Mobil :900 55 737
E-post :randi.skogly@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering