Folkehelse

Folkehelse-logo - Klikk for stort bilete

Folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører helserisiko (Nasjonal helseplan, 2007 - 2010).

Folkehelse er uttrykk for helsetilstanden i befolkningen, og korleis helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet er samfunnet sin innsats for å oppretthalde, betre og fremme folk si helse og redusere faktorar som fører med seg helserisiko, og at det blir mindre helseforskjeller mellom ulike samfunnslag, etniske grupper og kjønn.

Folkehelsearbeidet skal styrkast gjennom aktive partnerskap som plasserar ansvar, forplikter og stimulerer til handling. Åmli kommune er med i Partnerskap for folkehelse, ett samarbeid mellom fylkeskommunane, fylkesmennene og dei fleste kommunar på Agder.

Folkehelsearbeidet er prioritert i forhold til følgjande satsningsområder - jf. Stortingsmelding 16/2002-2003 – "Resept for et sunnere Norge":

  • Fysisk aktivitet
  • Ernæring
  • Tobakk
  • Rus
  • Psykisk helse
Sist endra 07.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Randi Skogly

Folkehelsekoordinator
Telefon :900 55 737
Mobil :900 55 737
E-post :randi.skogly@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering