Reduksjon i foreldrebetaling

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 533 500.- kan søke om redusert pris.

Gratis kjernetid

Alle 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet årsinntekt under kr 450 000,- kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Er det store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Hvis du ikke har skattemelding/selvangivelse må du legge ved annen form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel være kopi av lønnslipp fra arbeidsgiver eller utbetalinger fra NAV.

Søknadsskjema (PDF, 207 kB) må skrives ut og sendes Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

 

Barn i skogen - Klikk for stort bilete

Sist endra 09.02.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Tenesteomtale (1)
Login for redigering Login for redigering