Reduksjon i foreldrebetaling

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn kr 500 500.- kan søke om redusert pris.

Gratis kjernetid

Alle 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet årsinntekt under kr 428 000,- (gjelder barnehageåret 2017/2018) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.

For barnehageåret 2017/2018 gjelder gratis kjernetid for barn født i 2012, 2013 og 2014.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Er det store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Hvis du ikke har skattemelding/selvangivelse må du legge ved annen form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel være kopi av lønnslipp fra arbeidsgiver eller utbetalinger fra NAV.

Søknadsskjema (PDF, 207 kB) må skrives ut og sendes Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

Det vises for øvrig til ytterligere informasjon både om mulighet for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på følgende lenke: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 

Barn i skogen - Klikk for stort bilete

Sist endra 22.05.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen

Rådgjevar
Telefon :37 18 52 16
Mobil :415 55 478
E-post :ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no
Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen
Tenesteomtale (1)
Login for redigering Login for redigering