Stortingsval 2017

Valdagen er fastsatt til måndag 11. september 2017.
Alle stemmekretsar i kommunen, Kyrkjebygda, Dølemo, Nelaug og Gjøvdal, vil være opne på valdagen. I tillegg vil krets Kyrkjebygda også halde opent søndag 10. september.

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut viktig informasjon om valet og valavviklinga.

Valstyre

Valstyret har same poltitiske samansetning som formannskapet

Sist endra 22.05.2017
Ill manntal

For å kunne røyste ved stortingsvalet må du stå i manntalet. Du kan berre røyste på valdagen i den kommunen du står manntalsført i pr 30. juni i år. Manntalet for Åmli kommune ligg nå til gjennomsyn på rådhuset, og vil ligge ute fram til valdagen 11. september. 

Valgurne

Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting (10. august - 8. september), og heller ikkje på valdagane, 10 og 11. september, kan du i perioden 1. juli t.o.m. 9. august få røsyste likevel. Om du ønsker dette må du kontakte kommunen og avtale tid. Du treng ikkje valkortet, men ta med legitimasjon!

Valg2

I Åmli kommune kan du avgje ordinær førehandsrøyst frå torsdag 10. august til og med fredag 8. september i rådhuset i tidsromet frå kl. 08.30 til 15.00 (måndag – fredag).

Valglogo

I Åmli kommune har vi fire røystekretsar med eigne røystelokale. På valkortet står det kva for røystekrets du tilhøyrer, og kor og når du kan røyste på valdagen.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland

Arkiv- og systemansvarlig
Telefon :37 18 52 07
Mobil :913 54 746
E-post :arnhild.smeland@amli.kommune.no

Solgunn Fossli

Saksbehandlar
Telefon :37 18 52 00
E-post :solgunn.fossli@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Relevante lenker (3)
Login for redigering Login for redigering