Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Åmli kommune har som formål å gje ungdom mellom 13 og 18 år høve til å kome med innspel til saker som angår dei, samt å delta i vedtaksprosessar i kommunen. 

I perioden 2016/2018 består ungdomsrådet av følgjande ungdomar:

Medlemmar:
Nathalie Lien, leiar
Tellef Halvorsen, nestleiar
Kjetil Riisland
Solveig Halvorsen
Synne Sandhaug
Georg Valle

Varamedlemmar:
Magnus Sollmann
Håvard Gauslå

Sekretær for ungdomsrådet er ungdomsarbeidar.

Innkallingar og protokollar

Sist endra 19.10.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Jetmund (permisjon) Berntsen

Ungdomsarbeidar
Mobil :915 51 997
E-post :jetm-ber@online.no
Login for redigering Login for redigering