Plan- og byggenemnda

Plan- og byggenemnda er sett saman av politisk valde medlemar og hovudvernombod i kommunen som fast medlem. Det blir til kvart enkelt prosjekt oppnemnd ein fag- og ein brukarrepresentant som konsultative medlemar av nemnda.

Plan- og byggenemnda opptrer på vegne av kommunestyret og har ansvar for gjennomføring av  kommunale bygge- og anleggstiltak innanfor dei rammer som er gitt av kommunestyret.

Medlemmar for valperioden 2015 – 2019:

Reidar Saga, leiar
Kari-Anne Håland Moe
Bjørn Gunnar Baas
Normann Sivertstøl – hovudvernombod

Personleg varamedlem:
John Lien
Hilde Hansen Smeland
Jørund Smeland                             

Møtetidspunkt er normalt kl. 08.00 – 10.00. Sjå innkallinga for eksakt tidspunkt.
Møta finn stad på rådhuset og er opne for publikum.

Møteplan, innkalling og referat - 2016: 

Møter Plan- og byggenemnda
Møter Plan- og byggenemnda
MøtedatoInnkallingReferat
11.01.2016
15.02.2016
14.03.2016
18.04.2016
09.05.2016
06.06.2016
12.09.2016
17.10.2016dokdok
14.11.2016dokdok
17.01.2017
21.02.2017dok
21.03.2017AVLYST
25.04.2017
30.05.2017
20.06.2017
28.08.2017
19.09.2017
17.10.2017
28.11.2017
Sist endra 11.10.2016

Kontaktinformasjon

Sigmund Tveit

Prosjektleiar utbyggingssaker
Telefon :37 18 52 43
Mobil :916 70 011
E-post :sigmund.tveit@amli.kommune.no

Reidar Saga

AP Ordførar
Telefon :37 18 52 06
Mobil :922 93 771
E-post :reidar.saga@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering