Plan- og byggenemnda

Plan- og byggenemnda er sett saman av politisk valde medlemar og hovudvernombod i kommunen som fast medlem. Det blir til kvart enkelt prosjekt oppnemnd ein fag- og ein brukarrepresentant som konsultative medlemar av nemnda.

Plan- og byggenemnda opptrer på vegne av kommunestyret og har ansvar for gjennomføring av  kommunale bygge- og anleggstiltak innanfor dei rammer som er gitt av kommunestyret.

Medlemmar for valperioden 2015 – 2019:

Reidar Saga, leiar
Kari-Anne Håland Moe
Bjørn Gunnar Baas
Normann Sivertstøl – hovudvernombod

Personleg varamedlem:
John Lien
Hilde Hansen Smeland
Jørund Smeland                             

Møtetidspunkt er normalt kl. 08.00 – 10.00. Sjå innkallinga for eksakt tidspunkt.
Møta finn stad på rådhuset og er opne for publikum.

Møteplan, innkalling og referat - 2016: 

Møter Plan- og byggenemnda
Møter Plan- og byggenemnda
MøtedatoInnkallingReferat
11.01.2016
15.02.2016
14.03.2016
18.04.2016
09.05.2016
06.06.2016
12.09.2016
17.10.2016dokdok
14.11.2016dokdok
17.01.2017
21.02.2017dok
21.03.2017AVLYST
25.04.2017
30.05.2017
20.06.2017
28.08.2017
19.09.2017
17.10.2017
28.11.2017
Sist endra 11.10.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Sigmund Tveit

Prosjektleiar utbyggingssaker
Telefon :37 18 52 43
Mobil :916 70 011
E-post :sigmund.tveit@amli.kommune.no

Reidar Saga

AP Ordførar
Telefon :37 18 52 06
Mobil :922 93 771
E-post :reidar.saga@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering