Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er eit obligatorisk utval som vert valt av kommunestyret for valperioden, jfr. kommunelovens §77. Kontrollutvalet har det løpande ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale verksemda.

Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmynde. Utvalet sitt ansvarsområde omfattar heile den kommunale verksemda.
Ordførar, varaordførar, medlemmar av formannskapet, og kommunalt tilsette er ikkje valbare til kontrollutvalet. For meir informasjon om kontrollutvalget, sjå forskrift for kontrollutvalg (PDF, 2 MB).

For valgperioden 2015 - 2019 består kontrollutvalet av:
    Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar
    Angrim Flaten, nestleiar
    Rakel Birkeli Søraker (permisjon til 16.09.2018)
    Turid Haugstøyl
    Ola Martin Retterholt
    Olav Riisland (fast medlem til 15.09.2018)
    Audun Brekke Sandhaug (vara)
    Siv-Annie Dale (vara)
    Heidi Halvorsen (vara)
 

Innkallingar, protokollar og årsmeldingar finn du på Temark si heimeside


Møta finn stad på rådhuset og er opne for publikum. Sjå innkalling for tidspunkt.

 

ELDRE MØTER

Kontrollutvalet sine møte i 2014:

25.02.2014      kl 08.30-10.00        Innkalling (PDF, 3 MB)        Protokoll (PDF, 169 kB)
20.05.2014      kl 08.30-10.00        Innkalling (PDF, 728 kB)        Protokoll (PDF, 875 kB)    Årsmelding og regnskap
23.09.2014      kl 08.30-10.00        Innkalling        Protokoll
28.10.2014      kl 08.30-10.00        Møtet utgår
09.12.2014      kl 08.30-10.00        Innkalling (PDF, 308 kB)        Protokoll (PDF, 47 kB)

Årsplan 2014 (PDF, 485 kB)


Kontrollutvalet sine møte i 2013:

26.02.2013      kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 20 kB)        Vedlegg1 (PDF, 136 kB)    Vedlegg2 (PDF, 140 kB)   Vedlegg3 (PDF, 2 MB)      
                                                       Protokoll (PDF, 106 kB)        
28.05.2013      kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 27 kB)        Protokoll (PDF, 30 kB)      Vedlegg (PDF, 4 MB)
24.09.2013      kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 981 kB)        Protokoll (PDF, 25 kB)
22.10.2013      kl 09.00-12.00        AVLYST (PDF, 511 kB) 
26.11.2013      kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 2 MB)        Protokoll (PDF, 135 kB)

Årsplan 2013 (PDF, 415 kB)
Årsmelding 2012 (PDF, 136 kB)


Kontrollutvalet sine møte i 2012:

21.2.2012        kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 28 kB)        Protokoll (PDF, 31 kB)
24.4.2012        kl 09.00-12.00        Innkalling (PDF, 32 kB)        Protokoll (PDF, 36 kB)      Tilleggssak (PDF, 17 kB)
25.9.2012        kl 08.30-12.00        Innkalling (PDF, 23 kB)        Protokoll (PDF, 25 kB)
30.10.2012      kl 08.30-12.00        AVLYST
27.11.2012      kl 08.30-12.00        Innkalling (PDF, 21 kB)        Protokoll (PDF, 24 kB)

Årsplan 2012 (PDF, 161 kB)
Årsmelding 2011 (PDF, 2 MB)

Sist endra 03.11.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tobias Wessel-Hansen Tangen

H
Telefon :905 81 000
Mobil :905 81 000
E-post :politiker@agder-bilsenter.no

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering